tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by cash-man

 
1.
A sexual term: receiving oral sex without reciprocating
Dude! I just did the cash man in my intrepid last night!
viết bởi cash-man 06 Tháng năm, 2007