tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by cd-r-crazy kid

 
1.
a fake ass nigga,a person who wants to be black......similar to a wigger
steven is a fake ass nigaga
viết bởi cd-r-crazy kid 22 Tháng sáu, 2007