tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by cdogggggggg

 
1.
Hard as a motherfucker
I'm about to go H.A.M. Hard as a motherfucker
viết bởi cdogggggggg 11 Tháng một, 2011