tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by cdwillis

 
1.
Also known as jizz.
The dude just blew his man silk all over her face.
viết bởi cdwillis 25 Tháng bảy, 2007