25 definitions by celticwonder

Top Definition
"The opposite of Mini". Direct definition from Spongebob Squarepants, season 3, episode 1, "Mermaidman and Barnacleboy IV".
I wumbo. You wumbo. He- she- me... wumbo. Wumbo; Wumboing; We'll have thee wumbo; Wumborama; Wumbology; the study of Wumbo. It's first grade, Spongebob!
viết bởi CelticWonder 22 Tháng mười một, 2002
Mexican OG for duuude
Eh, vato? Whassup???
viết bởi CelticWonder 22 Tháng mười một, 2002
See shite.
Spelling for the common Irish pronunciation of the word.
viết bởi CelticWonder 19 Tháng mười một, 2002
Possibly "Someone has hidden a bomb on our ship." See all your base; all your base are belong to us; are belong to us
viết bởi CelticWonder 19 Tháng mười một, 2002
Also spelled r0x0r. See l33t, h4x0r, qoolz.
I is r0x0rz, yuo is sUx0rz
viết bởi CelticWonder 22 Tháng mười một, 2002
Caveman for "drown" or "drowned".
viết bởi CelticWonder 19 Tháng mười một, 2002
Rocks. Implies that the subject is worthy of its existence. Also see roxor, l33t, h4x0r, qoolz, yuo.
I is r0x0rz, yuo is sUx0rz!
viết bởi CelticWonder 23 Tháng mười một, 2002
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×