tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by chad again

 
1.
To have a boner at the beach
"that chick looks good in in that bikini"
"DUDE, you got beachwood"
viết bởi chad again 09 Tháng một, 2006