tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by charlie and amy

 
1.
when something is so cool it can't be beaten
amy is sooooooooooooo grand dizzle
viết bởi charlie and amy 09 Tháng tám, 2005