tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by charmjr123

 
1.
Intentionally urinating on yourself for self pleasure.
Laying in the tub intentionally urinating on yourself because you like the feeling.
viết bởi charmjr123 11 Tháng mười hai, 2011