tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by chickachicka

 
1.
Being or Acting crazy. Usually associated with black people
yo man you wilin as hell.
viết bởi chickachicka 08 Tháng sáu, 2006