tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by chiefthe

 
1.
to look great
Hey, man, in that new suit you look like a million bucks!
viết bởi chiefthe 13 Tháng sáu, 2013