tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

2 definitions by christayina

 
1.
bug
A cross breed between a Boston Terrior and a Pug
Bug don't pee on the carpet!
viết bởi christayina 20 Tháng tư, 2008
 
2.
someone who is coughed on
I was the coffee last night because my husband is sick.
viết bởi christayina 20 Tháng tư, 2008