tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by cindyyyy

 
1.
A gentlemen who is hot
did you see that kito walk in?
viết bởi cindyyyy 23 Tháng sáu, 2007