tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by clinton smith

 
1.
slang funny term for herpes
hey man watch out that bitch got the hair piece
viết bởi clinton smith 19 Tháng năm, 2008