tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by colton "tokadot mane"

 
1.
meaning-whats up my nigga or that bitch got a god damn booty!
walk up to a good friend. "What up baaa?"
viết bởi colton "tokadot mane" 03 Tháng tám, 2010