2 definitions by conservative joe

Top Definition
a gentleman and a patriot who cares about his country and has the fucking guts to speak up when something is wrong. they hate northerners.
Yankees: 1
Confederates: 0

Its only half time bitches
viết bởi conservative joe 06 Tháng sáu, 2005
hitting what you are aiming for
Man 1: Why do you have a gun?
Man 2: Its better to have it and not need it than to not have it and need it.
Man 1: You make no sense.
Man 2: You suck *gun shots*
Man 1: You shot me!
Man 2: and i hit you wear i wanted to
Man 3: now thats what i call gun control
viết bởi conservative joe 06 Tháng sáu, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×