tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by cory dwayne

 
1.
running a straight line (used mainly in sports)
bitch go run a B line to the 15 yard line
viết bởi cory dwayne 14 Tháng tám, 2005