tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by crankshaft

 
1.
see pussy et al
Check out that smokin' milf! I'd like to get a taste of her whisker biscuit...
viết bởi crankshaft 12 Tháng ba, 2004