tìm từ bất kỳ, như là turnt:

1 definition by crazy_foo

 
1.
One who is strong and has cut body parts
Damn homie you are hella ripped
viết bởi crazy_foo 20 Tháng chín, 2003