tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by crazywierdo

 
1.
1) laughing then falling asleep
2) laughing so hard that you fall asleep
1) ahhahaha zzzz
2) ahhah lolz
viết bởi crazywierdo 25 Tháng chín, 2011