tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by crev man

 
1.
waste from the sea of waste that is the sea
Sea Waste is waste from the sea of waste that is the sea.
viết bởi crev man 12 Tháng chín, 2013