1 definition by crite7898

Top Definition
1. (n) A word used to explain why someone loves pirates.

2. (v) To sing Johnny Cash while changing into athletic attire.

3. (n) A beautiful woman.
1.
-How do pirates celebrate christmas? They say "Wench wench wench!"
-You're such a Jolan!

2.
-I fell into that burning ring of fire!
-Why are you jolan'?

3.
-Her eyes are as blue as the sea, her hair as smooth as a waterfall... She must be Jolan.
viết bởi crite7898 05 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×