tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by cruzatti

 
1.
Verb:
the action of lashing out and or hitting someone.
"Don't make me go Chris Brown on You."
viết bởi cruzatti 02 Tháng tư, 2009