tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by cubical

 
1.
Slang for describing phlegm or snot.
When I had a cold, I had a lot of green blorch.
viết bởi cubical 30 Tháng một, 2008