tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by cumallover

 
1.
the act of giving a guy head.
"do you like to om nom nom?"
viết bởi cumallover 11 Tháng mười một, 2010