tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by cutesygirl

 
1.
Someone who is extremely and beyond cute.
"She is sooo cutesy!"
viết bởi cutesygirl 15 Tháng bảy, 2009