tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by cutthecrap

 
1.
The closest thing to the true nature of human kind.
Eric Cartman...is...GOD!
viết bởi cutthecrap 21 Tháng một, 2009