tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by cz

 
1.
Awsome to the "est" degree!
Tang thinks the Chinese are the awesomest.
viết bởi cz 30 Tháng mười một, 2004