tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by czarjoN

 
1.
short for "i'm laughing right now"
IFLRN is extended for "i'm fucking laughing right now"
mostly used on internet conversations.
LMAO! ILRN!

you're gay!
ILRN!
viết bởi czarjoN 01 Tháng tám, 2008