tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by d IREE n HER

 
1.
the biggest girl gang around San Diego. Bloods who biCkit n be Boo wid der BOT BHEETOs bluh'd.
Desiree Reyes and Lisa Henson
viết bởi d IREE n HER 30 Tháng mười một, 2004