tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by d347hm4n

 
1.
To create batch files across a range of files
I'm going to Ratchify those files!?!?!!1!?!?
viết bởi d347hm4n 08 Tháng chín, 2008