tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by da_snaw_man

 
1.
SNAW (n.) - snow that falls just to tease you.
Snaw, man! It's snaw. >:(
viết bởi da_snaw_man 29 Tháng ba, 2011