tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by dan-i-o

 
1.
a gaf who likes the cack, a semen sucker, pole smoker, a gay BJ artist
You know you like the cack! Youre a cack gabbler!
viết bởi dan-i-o 23 Tháng bảy, 2003