tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by daniel malins

 
1.
Very muscular or strong or buff. A regular heavyweight, and always hard/solid
yo bruv that kid is jarran!
viết bởi daniel malins 29 Tháng chín, 2006