9 definitions by dannyb

An Hispanic male, usually a laborer or gardener.
The Julio-Down-By-The-Schoolyard that does the lawns didn't show up today. That makes twice this month.
viết bởi dannyb 25 Tháng tư, 2005
Bible Thumper-Evangelical Christian, especially Baptist or Pentacostal.
A couple of thumps came to my door today, wanting to convert me.
viết bởi dannyb 24 Tháng sáu, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×