tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by darwingcster

 
1.
A bitch of a headache.
Hurts like hell.
Man, I have a migraine.
Damn, that sucks.
viết bởi darwingcster 09 Tháng chín, 2010