tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by das shopper

 
1.
Grock is the Klingon way of saying "cock."
nuqneH GrOck? Do you want cock?
viết bởi das shopper 21 Tháng tư, 2009