tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by dasrightyanig

 
1.
GIVE ME HEAD
Ay, you mexican chick, da me cabeza.
viết bởi dasrightyanig 29 Tháng mười, 2009