tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by dave awesome

 
1.
stinky pussy, grandma jefferson
cadi needs to do somthin about her rat box
viết bởi dave awesome 12 Tháng mười, 2006