tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by david harrigan

 
1.
prom please ;)?
spells prom backwords morp. Great way to ask your date!
viết bởi david harrigan 11 Tháng tư, 2011