tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by davidsbebes

 
1.
A gay form of measurement.
Tim: That party was oodles of fun!
Mike: Are you gay?
viết bởi davidsbebes 01 Tháng năm, 2013