2 definitions by ddoser

Top Definition
The codename for Windows Vista. It featured a sidebar built into explorer.exe and was based on the Windows XP codebase up until Windows Longhorn Build 4093. From Windows Longhorn build 4008, explorer.exe had a severe memory leak and wasn't fully fixed until the development reset. The development was resetted in September 2004 and based on Windows Server 2003 SP1 codebase. The first Windows Longhorn build to feature the Windows Server 2003 SP1 codebase was Windows Longhorn Build 5048. It was slow and laggy. Windows Longhorn was a fucked up development project from Microsoft.
Yeah bro! I have Windows Longhorn build 3718, the classic Operating System.
#microsoft #windows vista #slow #laggy #windows sidebar #windows shitsta #windows fucked up
viết bởi ddoser 11 Tháng bảy, 2012
A way to say motherfucking in front of the teacher
James: This computer is motherfacking gay
Teacher: What did you say?
James: Motherfacking
Teacher: That is a rude word
James: This is not a rude word I said M-O-T-H-E-R-F-A-C-K-I-N-G not motherfucking.
#fack #fuck #motherfucker #eminem #slim shady
viết bởi ddoser 08 Tháng bảy, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×