tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by demonickking

 
1.
what you tell noobs to do
GTFO you noob! /uninstall
viết bởi demonickking 27 Tháng tám, 2006