tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by deonica

 
1.
a nickname for a guy with a really hot ass!
Like damn, did you see Buns' buns?!
viết bởi deonica 15 Tháng tư, 2008