tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by dershberg

 
1.
Pinky's favorite random word in the show Pinky and the Brain
Pinky: NARF! ahha what am i doing here, brain? naaaarf
viết bởi dershberg 05 Tháng năm, 2006