tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by dfyjghj

 
1.
C#
Simplicity, practicality and power all in one.

Microsoft's description was:
70% Java
5% Visual Basic
10% C++
15% New
viết bởi dfyjghj 28 Tháng tám, 2003