tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

2 definitions by dictionary.ca

 
1.
the biggest gangster in surrey b.c even bigger then my buddi bindy
man he's a skrollz's
viết bởi dictionary.ca 08 Tháng một, 2005
 
2.
the biggest gangster in surrey b.c even bigger then my buddi bindy
man he's a skrollz's
viết bởi dictionary.ca 08 Tháng một, 2005