tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by digigeist

 
1.
Neg
short for negative, used to describe disapproval, something bad etc.
dude that fart was fucking neg.
viết bởi digigeist 14 Tháng mười, 2008