tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by dippleknot

 
1.
a disease that only girls have! boys cannot get it because of their awesomeness!
ew that girl has a cooty!
viết bởi dippleknot 06 Tháng tám, 2007