tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by dirtyscrabble22

 
1.
Slut
Paris Hilton is a huge lith.
viết bởi dirtyscrabble22 02 Tháng một, 2010