tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by dntsaynuthn

 
1.
Red Earth, red clay, red ground
North-Eastern American ground is all damek.
viết bởi dntsaynuthn 19 Tháng tám, 2007